Thử Thách Bản Thân Trong Môi Trường Dav | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (dav.edu.vn)

Thao Pham
Thao Pham

Thử Thách Bản Thân Trong Môi Trường Dav

Ưu điểm

Chương trình học giúp sinh viên phát triển toàn diện hơn

Điểm cần cải thiện

Trường nên phủ sóng wifi

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đọc báo và xem thời sự để k bị lệch nhịp vs bài giảng của thầy cô

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn