Các Hoạt Động Ngoại Khoá Liên Kết Giữa Các Trường Khối Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Hiền Blanc
Hiền Blanc

Các Hoạt Động Ngoại Khoá Liên Kết Giữa Các Trường Khối Kinh Tế

Ưu điểm

- Môi trường học tập tuyệt vời - Các thầy cô chuyên môn tốt - Học phí đại trà phải chăng

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất - Có thêm các chương trình liên kết giữa sinh viên các trường

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên tham gia thật nhiều các hoạt động, hãy đăng kí vào các clb, nên làm ban cán sự lớp, quan tâm đến mọi người xung quanh. Các buổi hội thảo và làm việc trong clb giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn