Đánh Giá Về Học Viện Tài Chính | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Nhi Nhi
Nhi Nhi

Đánh Giá Về Học Viện Tài Chính

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, giảng viên dễ thương, sinh viên thân thiện, học phí phù hợp

Điểm cần cải thiện

Nên thực hiện nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và mở rộng giao lưu với các trường khác để sinh viên năng động hơn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần trang bị vốn tiếng anh ngay từ ban đầu, nên tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng như tham gia vào các clb để tích lũy kinh nghiệm cũng như để rèn luyện bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn