Học Viện Tài Chính | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Hien Tran
Hien Tran

Học Viện Tài Chính

Ưu điểm

Trường truyền tải và có hệ thống kiến thức chuyên môn chuyên nghiệp và sâu rộng.

Điểm cần cải thiện

Em nghĩ cần nhiều hoạt động ngoại khóa hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học và trải nghiệm hết mình ,không bỏ quên những điều nhỏ nhặt mà lớn lao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn