Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Năng động, sáng tạo, là môi trường hấp dẫn giúp sinh viên học tập và trau dồi kỹ năng

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một môi trường đáng để sinh viên tham gia và theo học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn