Môi Trường Học Tập Lí Tưởng | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập Lí Tưởng

Ưu điểm

Học viện Tài chính có một môi trường học tập tốt, giảng viên nhiệt tình và đó là nơi tạo nên động lực để học tập và tích lũy cho mình nhiều hơn

Điểm cần cải thiện

Học viện có thể tổ chức những hoạt động ngoại khóa, đi trải nghiệm...nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học viện Tài chính là môi trường học tập rất lý tưởng cho sinh viên. Phần lớn sinh viên Tài chính đều có năng lực và chăm chỉ học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn