Ngôi Trường Có Giảng Viên Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Ngọc Diệp Nguyễn
Ngọc Diệp Nguyễn

Ngôi Trường Có Giảng Viên Chất Lượng

Ưu điểm

_ Trường có giảng viên tận tình

Điểm cần cải thiện

_ Cơ sở vật chất còn cần phát triển

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường có nhiều hoạt động và cuộc thi giúp sinh viên trang bị thêm nhiều kiến thức và kĩ năng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn