Review Học Viện Tài Chính | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Học Viện Tài Chính

Ưu điểm

Có nhiều hoạt động ngoại khoá

Điểm cần cải thiện

Cần có thêm nhiều cơ sở vật chất hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học viện Tài chính là ngôi trường lâu năm với đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiệt tình. Có rất nhiều hoạt động ngoại khoá giúp sinh viên phát triển kĩ năng mềm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn