Review Trường Làng | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Trường Làng

Ưu điểm

Kiến thức học sâu

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá là tận tình và chu đáo. Khóa mới cần học chăm hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn