Tư Vấn Rất Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện TALEED (taleed.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tư Vấn Rất Hay

Ưu điểm

Vâng họ tư vấn rất hay còn quá trình và học hành thực sự ở đấy thì quá tệ. 339.000.000 tài liệu học của bạn là tài liệu photo trắng đen rời rạc. Phong cách làm việc không chuyên nghiệp, tỉ lệ đậu 1/10.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện hết. Bớt lừa đảo đi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khuyên đừng nên học. Phí tiền còn mang hận đấy. Đây là trung tâm khốn nạn nhất tôi từng biết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn