Lớp Essay College Writing Luận Cá Nhân Apply Mỹ | Edu2Review
Đánh giá về

HOLA Academy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Essay College Writing Luận Cá Nhân Apply Mỹ

Ưu điểm

giáo viên rất giỏi

Điểm cần cải thiện

thêm nhiều lớp học hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

ngoài lớp luận thì HOLA có khoá học SAT dạng online rất hay ho

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn