Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Horizon Tesol - Đào Tạo và Cung Cấp Giáo Viên Tiếng Anh (tesolcourse.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Chương trình giảng dạy chất lượng cao

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Học viên năng động, hòa đồng. Có thực hành. Lý thuyết chuyên sâu. Giờ học vui vẻ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn