Chất Lượng Giảng Dạy - Đánh giá về Horizon Tesol - Đào Tạo và Cung Cấp Giáo Viên Tiếng Anh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giảng Dạy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên có nhiều kinh nghiệm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm ơn Horizon đã cho mình học được những kiến thức rất hữu ích và những kinh nghiệm quý báu về lĩnh vực giảng dạy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.