Giảng Viên, Trợ Giảng Nhiệt Tình - Đánh giá về IELTS Mentor | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giảng Viên, Trợ Giảng Nhiệt Tình

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Bài giảng dễ hiểu.
   - Giảng viên, trợ giảng nhiệt tình, hay tương tác với học viên.
   - Địa điểm học sạch sẽ thoáng mát.

   Điểm cần cải thiện

   Bàn học hơi bé, không có móc treo cặp.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trải nghiệm tốt.
   Recommend học viên mới học.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.