Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. HCM (medvnu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

dạy tốt lắm

Điểm cần cải thiện

xa trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

nhiều cơ sở vật chất tốt giúp thực hành nhiều hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn