Học Tập Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. HCM (medvnu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Tập Tốt

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt
Giảng viên thân thiện


Điểm cần cải thiện

Có mà ghê lắm


Trải nghiệm và lời khuyên

Có những trải nghiệm thú vị Có nhiều bạn bè hơn Có nhiều kinh nghiệm mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn