Cảm Nhận Được Là Giáo Viên Rất Giỏi, Rất Biết Khuyến Khích Con Nói | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cảm Nhận Được Là Giáo Viên Rất Giỏi, Rất Biết Khuyến Khích Con Nói

Ưu điểm

Cảm nhận được là giáo viên rất giỏi, rất biết khuyến khích con nói. Cô thể hiện cảm xúc sinh động làm con muốn nói chuyện. Con rất thích học, hết buổi là hỏi luôn hôm nào được học tiếp. Có thể xem lại, kiểm soát được xem con học cái gì để học cùng con.

Điểm cần cải thiện

Kidtopi có thể tăng khả năng viết được không? Nhất là viết những đoạn văn

Trải nghiệm và lời khuyên

Đội ngũ giáo viên, cô phụ trách rất quan tâm đến con, muốn con được theo dõi sát, kiểm soát được việc học của con hãy đến Kidtopi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn