Được Giao Tiếp 1-1 Với Giáo Viên Nước Ngoài, Con Được Nói Nhiều, Con Rất Thích | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Được Giao Tiếp 1-1 Với Giáo Viên Nước Ngoài, Con Được Nói Nhiều, Con Rất Thích

Ưu điểm

Được giao tiếp 1-1 với giáo viên nước ngoài, con được nói nhiều, con rất thích. Đến buổi học con tự giác mọi thứ để học với cô. Con tự xem bài trước.

Điểm cần cải thiện

Chương trình có hơi ít thông tin trên mạng, làm mới đầu mình không tin tưởng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy cho con học ở Kidtopi nếu muốn con tự giác học tập, yêu thích học thực sự.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn