Giáo Viên Có Nhiều Đạo Cụ Dạy, Làm Buổi Học Rất Thú Vị | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Có Nhiều Đạo Cụ Dạy, Làm Buổi Học Rất Thú Vị

Ưu điểm

Con không còn tình trạng không theo kịp các bạn trong lớp dẫn đến ghét học, sợ học. Giáo viên có nhiều đạo cụ dạy, làm buổi học rất thú vị. Học qua mạng không mất thời gian rất phù hợp với bố mẹ bận rộn như mình.

Điểm cần cải thiện

Bài tập đa dạng hơn, sinh động hơn được không

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình nghĩ là đây là phương pháp học rất thú vị với trẻ nhỏ, bạn nào cũng thích. Đáng học!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn