Giúp Mình Quan Sát Được Tiến Bộ, Cũng Như Các Chỉ Số Của Con Rõ Ràng | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giúp Mình Quan Sát Được Tiến Bộ, Cũng Như Các Chỉ Số Của Con Rõ Ràng

Ưu điểm

Con được quan tâm của cô giáo hướng dẫn, chương trình rất sát sao chứ không bỏ rơi con sau khi nộp học phí. Giúp mình quan sát được tiến bộ, cũng như các chỉ số của con rõ ràng.

Điểm cần cải thiện

Nên có thêm chương trình gặp gỡ, giao lưu với giáo viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình rất hài lòng vì con tiến bộ nhanh, đáng tiền.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn