Ngoài Học Tiếng Anh Có Cả Học Tư Duy, Phân Tích Nữa | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ngoài Học Tiếng Anh Có Cả Học Tư Duy, Phân Tích Nữa

Ưu điểm

Con tiến bộ nhanh, chương trình học rất tiện học mọi nơi được, chương học rõ ràng, ngoài học Tiếng Anh có cả học tư duy, phân tích nữa.

Điểm cần cải thiện

25 phút hơi nhanh, phần bài tập kéo dài hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn con phát âm tiến bộ nhanh, bạo dạn, tư duy diễn đạt tốt, thì hãy chọn Kidtopi. Kidtopi không phù hợp với bạn nào thích học nhóm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn