Phương Pháp Học Mới, Học Online, Mình Không Tin Hiệu Quả Nhưng Sau 3 Tháng Thử Nghiệm Thấy Tốt Thật | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Học Mới, Học Online, Mình Không Tin Hiệu Quả Nhưng Sau 3 Tháng Thử Nghiệm Thấy Tốt Thật

Ưu điểm

Phương pháp học mới, học online, mình không tin hiệu quả nhưng sau 3 tháng thử nghiệm thấy tốt thật. Được chọn giáo viên, không thích, không hợp cô này thì chọn cô khác. Khi học gặp lỗi được hỗ trợ nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Hệ thống học cần ổn định hơn nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình thấy phương pháp chỉ phù hợp với ba mẹ nào không chạy theo thành tích, kiểu học ngữ pháp thì không phù hợp, còn lại ok.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn