Tiện, Trước Phải Tìm Thầy Về Dạy Cho Con, Chọn Thầy Rất Kỹ, Nhưng Cũng Không Theo Được Lâu Vì Gom Lớp Vất Vả, Học Hay Bị Gián Đoạn. Nay Có Phương Pháp Này, Con Được Học Liên Tục Với Giáo Viên Chất Lượng, Mình Rất Yên Tâm. | Edu2Review
Đánh giá về

Nền tảng học tiếng Anh online 1-1 Kidtopi

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiện, Trước Phải Tìm Thầy Về Dạy Cho Con, Chọn Thầy Rất Kỹ, Nhưng Cũng Không Theo Được Lâu Vì Gom Lớp Vất Vả, Học Hay Bị Gián Đoạn. Nay Có Phương Pháp Này, Con Được Học Liên Tục Với Giáo Viên Chất Lượng, Mình Rất Yên Tâm.

Ưu điểm

Tiện, trước phải tìm thầy về dạy cho con, chọn thầy rất kỹ, nhưng cũng không theo được lâu vì gom lớp vất vả, học hay bị gián đoạn. Nay có phương pháp này, con được học liên tục với giáo viên chất lượng, mình rất yên tâm.

Điểm cần cải thiện

Muốn có thêm tính năng nhắc giờ vào lớp trước 5 phút nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn cho con đi du học, hay sau này có thể tự tin nói chuyện, làm việc với người nước ngoài thì đây là lựa chọn không thể bỏ qua.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn