Mình Tiến Bộ Nhiều Hơn Về Phần Speaking Và Kiến Thức Để Làm 4 Kĩ Năng - Đánh giá về Nền tảng học tiếng Anh Online ECOACH | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Mình Tiến Bộ Nhiều Hơn Về Phần Speaking Và Kiến Thức Để Làm 4 Kĩ Năng

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Kĩ năng giảng dạy và đào tạo tốt
   - Nhiệt tình
   - Có tâm ắt có tầm

   Điểm cần cải thiện

   Homeworks ở app nên có đáp án để học sinh check lỗi sai

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tiến bộ nhiều hơn về phần speaking và kiến thức để làm 4 kĩ năng
   Lời khuyên : chăm chỉ

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.