Lớp Học Rộng Rãi Thoáng Mát - Đánh giá về Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Lớp Học Rộng Rãi Thoáng Mát

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, vui vẻ.
- Lớp học rộng rãi thoáng mát.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.