Trung Tâm Có Đủ Tiện Ích, Sự Kiện Thú Vị - Đánh giá về Ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trung Tâm Có Đủ Tiện Ích, Sự Kiện Thú Vị

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên hiền hậu, quan tâm đến học viên luôn giúp đỡ các học viên.
- Trung tâm sạch sẽ, đủ tiện ích cho những sinh hoạt cá nhân.
- Có sự kiện thú vị, được thêm những kiến thức mới, gặp nhiều bạn mới.

Điểm cần cải thiện

- Cấn nâng cấp thêm thiết bị dạy học.
- Các giáo viên cần nói to, rõ hơn.
- Tăng thêm nhiều người trong lớp hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Phải biết lắng nghe thầy cô khi giảng bài và không nói chuyện khi giáo viên đang giảng.
- Khi về phải ôn lại những gì đã học ở trung tâm.
- Ghi chép những thứ quan trọng nhất trong bài học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.