Học Phí Hợp Lý - Đánh giá về TESOL Simple Education (TESOL Simple English) | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Học Phí Hợp Lý

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Thái độ tận tâm và trách nhiệm.
   - Cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu học tập.
   - Học phí hợp lý.

   Điểm cần cải thiện

   - Trang trí phụ kiện.
   - Thiết bị âm thanh.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Nhận được sự quan tâm, tận tình giảng dạy của giáo viên.
   - Nhiêu tư liệu, giáo trình hữu ích và hiệu quả.
   - Trung tâm có nhiều hoạt động giúp gắn kết học viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.