Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Ngoại ngữ Tiến Bộ2

khuyến khích không nên tham gia lớp nếu chưa nắm vững kĩ năng, ngữ pháp

Ưu điểm":
thầy giỏi, chú ý chỉnh sửa từng lỗi của học sinh, thầy sẽ chỉnh cho từng bạn, từng câu từng chữ (nếu bạn làm bài, chịu khó lên bảng sửa, trả lời thầy)

Khuyết điểm:
-tốn thời gian : lớp học 8 buổi,1 tuần 1 buổi, mỗi buổi chừng 2 tiếng nhưng mình cảm thấy không học + sửa được nhiều . Lý do: thầy giành quá nhiều thời gian để chi li chỉnh sửa quá nhiều ( nhắc đi nhắc lại một vấn đề quá nhiều, không cần thiết). Thầy không trả lời, giải quyết,chỉnh sửa ngay mà đòi hỏi các bạn phải trả lời bằng được sau mới giải đáp. -Các bạn sẽ không thể học hết các dạng bài trong ielts -trung tâm không đảm bảo đầu ra -lớp thụ động

Trải nghiệm:
Không khuyến khích các bạn theo học khoá học này nếu các bạn không vững ngữ pháp, kĩ năng, không thể tự học được, học phí cũng không hề rẻ so với những gì mình có được. Thật sự rất hối hận khi đăng ký lớp học này !