Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Học Từ Vựng Nhanh | Edu2Review
Đánh giá về

The English Bank Pleiku

Tâm Võ
Tâm Võ

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Học Từ Vựng Nhanh

Ưu điểm

Học 1-1 với giáo viên nên tương tác tốt

Điểm cần cải thiện

EB ATM đôi khi bị lỗi

Trải nghiệm và lời khuyên

Thời gian rất thoải mái chỉ cần sắp xếp đi học đủ 3b/tuần Thầy cô chuyên môn cao, thân thiện Học 1-1 nên tương tác rất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn