Rất Tuyệt Vời
Đánh giá về

Tiếng Anh 123 (tienganh123.com)

nguyễn thị my
nguyễn thị my

Rất Tuyệt Vời

Ưu điểm

chất lượng tốt
học phí ổn
chương trình tích hợp tốt

Khuyết điểm

học online nên mạng rớt là fail
đôi khi hệ thống hay lỗi
đường truyền dữ liệu hơi yếu

Trải nghiệm

đã học khóa luyện thi ở đây và cảm thấy rất hài lòng , kết quả ngoài mong đợi,không chỉ có kết quả đại học tốt mà đó còn là nền tảng để học cao lên tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn