Thật Sự Thay Đổi
Đánh giá về

Tiếng Anh 123 (tienganh123.com)

Tuyền Nguyễn Thị Mộng
Tuyền Nguyễn Thị Mộng

Thật Sự Thay Đổi

Ưu điểm

học phí ổn
chất lượng tốt
online nên rất thuận tiện

Khuyết điểm

đôi khi hay bị lỗi kĩ thuật về bài giảng
đường truyền khá yếu
âm thanh nghe onl hơi rè

Trải nghiệm

tuy nghe bạn bè giới thiệu nhưng vẫn quyết học thử, học xong thấy tiến bộ được 1 ít

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn