Chất Lượng Giảng Dạng | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạng

Ưu điểm

- Giảng dạy về ngữ pháp và các mẹo làm bài rất dễ hiểu - Giáo viên thân thiện và nhiệt tình - Có màn hình giảng dạy và các giáo án chuẩn (ôn thêm các bài thi thực tế và mẫu bài thi mới)

Điểm cần cải thiện

- Về bàn ghế học tập, em nghĩ hơi nhỏ và hơi khó để ghi chép - Trung tâm nên có thêm nơi gửi xe để có thể tránh tình trạng mất cắp

Trải nghiệm và lời khuyên

Em thấy khá thú vị vì giáo viên vui tính và thân thiện. Bài giảng dễ hiểu nếu mấy bạn ôn tại nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn