Có Nhiều Khóa Học Và Giờ Học Để Em Lựa Chọn | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Nhiều Khóa Học Và Giờ Học Để Em Lựa Chọn

Ưu điểm

Giáo viên tận tình và rất nhiệt tình Chuyên viên tư vấn vui vẻ Có nhiều khóa học và giờ học để em lựa chọn

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất hơi cũ chút Chỗ để xe bất tiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Biết rõ và kĩ về ngữ pháp Học hỏi nhieuef về kinh nghiệm của giáo viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn