Đội Ngũ Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Giáo Viên

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình. - Học phí vừa phải. - Sĩ số lớp học vừa đủ.

Điểm cần cải thiện

- Chú trọng vào phần Listening hơn. - Cơ sở vật chất tốt hơn. - Bổ sung thêm Speaking.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tự học Listening nhiều tại nhà. - Sau khóa học, cảm thấy ngữ pháp đã có phần cải thiện tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn