Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên

Ưu điểm

- Giảng viên Mr. Nhật giải thích rõ ràng, dễ hiểu, nhiệt tình - Phương pháp giảng dạy phù hợp, kết hợp các phương pháp luyện thi và không học mẹo - Giá cả rất phù hợp, có nhiều chương trình ưu đãi

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở Quận 10 nếu được có thể đầu tư thêm phòng, lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học thì mình cảm thấy hiệu quả hơn rất nhiều, mình đã từng học nhiều nơi nhưng tại IKUN đánh đúng vào mục tiêu. Dạy rất là phù hợp đối với mình, thầy không đi lan man nhưng sẽ cung cấp thêm tài liệu nếu mình cần. Các bạn nên thử tới đây để có trải nghiệm học tập phù hợp với mục tiêu và với mức học phí phù hợp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn