Giáo Viên Chỉ Dẫn Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Chỉ Dẫn Tận Tình

Ưu điểm

Giáo viên chỉ dẫn tận tình Tài liệu bao quát, dễ hiểu có đính kèm bài tập thực tiễn (có trong kỳ thi) Tư vấn đầu vào nhiệt tình, rõ ràng, dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Chỗ để xe Mở ra thêm nhiều khóa học hơn để thuận tiện cho giờ giấc học sinh đi làm (có nhiều sự lựa chọn hơn)

Trải nghiệm và lời khuyên

Biết rõ hơn nhiều thứ Ngữ pháp vững hơn Nên luyện tập nghe cho học viên nhiều hơn. Cần có một số trò chơi gợi nhớ từ vựng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn