Tài Liệu Ôn Thi Luyện Đề Bám Sát Vào Kỳ Thi (Có Đề Thi + Đáp Án Đầy Đủ) | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tài Liệu Ôn Thi Luyện Đề Bám Sát Vào Kỳ Thi (Có Đề Thi + Đáp Án Đầy Đủ)

Ưu điểm

Giáo viên giảng viên vui tính, dễ dàng tiếp thu vào bài học, nhiệt tình cởi mở với học viên Tài liệu ôn thi luyện đề bám sát vào kỳ thi (có đề thi + đáp án đầy đủ)

Điểm cần cải thiện

Nên cải thiện máy lạnh trong phòng, bổ sung thêm bàn ghế Cần bổ sung thêm nhiều đề mới hoặc nhiều đề để có thể luyện đề ở nhà

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập tại IKUN tạo một không khí thoải mía, vui vẻ, dễ dàng tiếp thu những kiến thức, kỹ năng nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn