Tài Liệu Rõ Ràng, Dễ Tiếp Thu, Hỗ Trợ Mạng Và Máy Chiếu Đầy Đủ | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tài Liệu Rõ Ràng, Dễ Tiếp Thu, Hỗ Trợ Mạng Và Máy Chiếu Đầy Đủ

Ưu điểm

Tài liệu rõ ràng, dễ tiếp thu, hỗ trợ mạng và máy chiếu đầy đủ Giáo viên nhiệt tình, vui vẻ Học phí phù hợp với sinh viên

Điểm cần cải thiện

Nếu có khả năng chúng ta nên đầu tư cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm có chất lượng, giáo viên hướng dẫn nhiệt tình Địa điểm phù hợp Thầy giáo có những lời nói vui vẻ trong lớp học Lời khuyên dành cho các bạn: nên đăng ký học tại trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn