Tư Vấn Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Viên

Ưu điểm

- Học phí phù hợp với sinh viên. - Tư vấn viên nhiệt tình, thầy giảng dạy tốt vui vẻ.

Điểm cần cải thiện

Cần thêm hoạt động ngoại khóa

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui vẻ, nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn