Rất Hiểu Tâm Thế Người Việt Khi Học Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh Nghe Nói Phản Xạ VIỆT HIẾU (facebook.com/mrviethieu)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Hiểu Tâm Thế Người Việt Khi Học Tiếng Anh

Ưu điểm

Rất hiểu tâm thế người Việt Khi học tiếng Anh

Điểm cần cải thiện

Cần có nhiều học bổng hơn cho HSSV

Trải nghiệm và lời khuyên

Try Hard and try hard, nhưng phải biết cách làm sao để học mà chơi chơi mà học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn