Chương Trình Học Khá Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Tổ chức Giáo dục Úc – QTS English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chương Trình Học Khá Tốt

Ưu điểm

Tiện nhất là không phải chạy ra đường. Được nói chuyện với giáo viên nhiều

Điểm cần cải thiện

Tính tự học ở bản thân

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình học rất tiện cả về thời gian, địa điểm và lớp học không quá nhiều học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn