Con Có Tiến Bộ, Nói Tiếng Anh Lưu Loát - Đánh giá về Trung tâm Alisa English | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
  • Địa điểm bạn tìm?
  • Bạn muốn học?
  • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
    Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Con Có Tiến Bộ, Nói Tiếng Anh Lưu Loát

      Hoài Thương
      Hoài Thương

      Ưu điểm

      Bé lớn nhà mình đang học ở đây. Con tiến bộ rất rõ rệt, nói tiếng anh lưu loát. Bé nhỏ đến tuổi mình sẽ tiếp tục cho con theo học ở alisa

      Điểm cần cải thiện

      Thời gian học hơi ngắn

      Trải nghiệm và lời khuyên

      ba mẹ có thể cho con học thử trước khi quyết định có học ở đây hay k

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.