Chất Lượng Đào Tạo Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đào Tạo Tốt

Ưu điểm

giáo viên dạy dễ hiểu, hướng dẫn kỹ càng.

Điểm cần cải thiện

hiện tại chưa có

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình tham gia khóa 3 tháng và thấy khá ổn, kiến thức của mình tăng lên nhanh chóng sau khi tham gia tại trung tâm, cách thức truyền đạt của giáo viên tốt và đề gần như sát với thực tế không lan man.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn