Chất Lượng, Hiệu Quả - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chất Lượng, Hiệu Quả

Khuê Minh
Khuê Minh

Ưu điểm

-Mình có thể hiểu bài nhanh. mình thi được 660, cảm thấy thật sự hài lòng khi trải nghiệm khóa học 2 tháng nầy

Điểm cần cải thiện

không có nha

Trải nghiệm và lời khuyên

mình đã có trải nghiệm khá tốt. Cảm ơn thầy cô rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.