Chất Lượng, Nên Học | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng, Nên Học

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, dễ hiểu, đi vào thực tế hàng ngày

Điểm cần cải thiện

Cần mở thêm nhiều chi nhánh mọi người có thể học thêm ngôn ngữ thứ 2

Trải nghiệm và lời khuyên

Được học tập ở trung tâm mình nhận thấy bản thân được tiến bộ, tự tin hơn trước ,các thầy cô tâm huyết với nghề, hỗ trợ tất cả mọi người hết mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn