Chỗ Này Không Biết Ghi Gì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Lê Duy Hoàng
Lê Duy Hoàng

Chỗ Này Không Biết Ghi Gì

Ưu điểm

Cô Trang hơi bị xịn, nhiều lớp theo mục tiêu nữa nè

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ giữ xe riêng, phải gửi xe ở vincom đối diện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình chỉ học giải đề theo mẹo thôi, xong lớp cấp tốc 2 tuần tăng gần 150 điểm :)))))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn