Feedback Lớp Học Của Mình | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Feedback Lớp Học Của Mình

Ưu điểm

Giáo viên nice, thân thiện, có hôm lớp vắng cô còn mua bánh flan cho ăn. Bài giảng dễ hiểu, cập nhật từ vựng sát với thực tế.

Điểm cần cải thiện

Đi lại hơi xa trung tâm lại đúng tuyến đường kẹt xe đỉnh của đỉnh

Trải nghiệm và lời khuyên

Ổn áp. Nếu luyện thi Toeic gấp nên cân nhắc học ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn