Gíao Trình Và Lớp Học Chất Luợng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Vy Triệu
Vy Triệu

Gíao Trình Và Lớp Học Chất Luợng

Ưu điểm

Thầy Hoàng lớp giải đề và cô Trang lớp Nâng Cao đã giúp mình rất nhiều thầy cô dạy cụ thể và dễ hiểu, dễ tiếp thu. Lớp học vui tạo nhiều động lực để học.
Được giải nhiều đề nâng cao dần kỹ năng và thói quen làm bài nhanh.

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Điều kiện tốt nghiệp của mình cần phải có Toeic 550 để ra trường. Lúc test đầu vào mình được 530 điểm nên mình học lớp giải đề của trung tâm. Khi vào học mới biết điểm trên 700 là sẽ có một phần quà từ trung tâm nên mình cũng cố gắng. Nên học sớm tránh để sát ngày nộp bằng mới học như mình. Đảm bảo ôn tập ở trung tâm xong khi đi thi mọi người sẽ bất ngờ vì giáo trình so với đề rất là thật.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn