Giáo Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Giáo Viên Nhiệt Tình

Nghiệt Ánh Đỗ Trần
Nghiệt Ánh Đỗ Trần

Ưu điểm

Giáo viên dạy dễ hiểu, nhiệt tình, thầy Hoàng dạy có tâm,

Điểm cần cải thiện

máy lạnh hơi lạnh

Trải nghiệm và lời khuyên

giúp minh đạt được 600d trong thời gian ngắn.đề sát với đề thi hàng tháng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.