Hài Lòng Khi Học Ở Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hài Lòng Khi Học Ở Trung Tâm

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, chuyên nghiệp
- Giáo trình dễ hiểu
- Nhân viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Mở thêm nhiều chi nhánh để thuận tiện cho học viên ở xa

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở trung tâm, mình cảm thấy bản thân tiến bộ, các thầy cô hỗ trợ nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn